تزریق چربی گرفته شده از شکم به صورت

البته برای این بیمار بلفاروپلاستی هم انجام دادیم که بسیار به جوانسازی ایشان کمک خواهد کرد.

همه ویدیوها