سفیدی موی زودرس

سفیدی موی زودرس علل وعوامل مختلفی دارد که مهمترین آنها ژنتیک وارث، پرماری وکم کاری تیرویید ، کم خونی وفقر آهن وزینک و عوامل متعدد دیگر است
۰۲۴۳۳۴۴۰۰۶۰
۰۲۴۳۳۴۶۶۴۵۷

همه ویدیوها