تزریق چربی یا فیلر برای جوانسازی و فرم دهی ژنیتال خانم ها

تزریق چربی یا فیلر برای جوانسازی وفرم دهی ژنیتال خانمها نیز در کلینیک پارس زنجان تنها کلینیک تخصصی پوست مووزیبایی ولیزر در استان زنجان توسط دکترفرحناززینعلی متخصص پوست با سابقه هزاران تزریق چربی به صورت ، دست وژنیتال انجام میشود
۰۲۴۳۳۴۴۰۰۶۰
۰۲۴۳۳۴۶۶۴۵۷
زنجان کوچمشکی کلینیک پوست پارس

همه ویدیوها