کربوکسی تراپی و مزوتراپی موهای سر

کربوکسی تراپی و مزوتراپی موهای سر یکی از روشهای درمان ریزش و مکمل درمان دارویی بعضی از ریزشهای موی سر است.

همه ویدیوها