لیزر پوست و مو درمان تخصصی است

لیزر پوست و مو درمان تخصصی است و حتما باید تحت نظارت پزشک متخصص پوست و مو انجام شود. متخصص پوست کسی است که بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی چهار سال هم تخصص پوست خونده و دوره ها را حداقل بمدت چهار سال گذرونده. برای اطمینان اینکه پزشکی که برای لیزر پیشش میروید حتما متخصص پوست باشه میتونید به کلمه متخصص در عنوان تابلو دقت کنید. یادتون باشه صرف کلمات پوست و مو نشان دهنده داشتن تخصص پوست نیست.

همه ویدیوها