انجام ساب سیژن برای رفع دائمی اسكارهای آتروفیك آكنه

رفع گودی و چاله های صورت كه بعد از جوش و آكنه بوجود می آید.

همه ویدیوها